Montáže nábytku

Venujeme sa montáží nábytku pre:

- domy a byty

- predajne

- kancelárie

- zdravotníctvo (ambulancie, lekárne, zdravotnícke potreby)